Frakt, retur og reklamasjon


Frakt

Varene sendes i hovedsak med Bring, og leveres enten hjem til din adresse, eller til ditt nærmeste postkontor. Det tar normalt 1 uke fra vi sender varen fra vårt produksjonslokale, til du har varen hos deg (fastlands Norge). Dersom vi sender flere kolli, hender det at kolliene splittes og ankommer ditt sted på forskjellige dager.

Utenlandske kunder må foreløpig ta kontakt med oss per telefon for bestilling. Varer til utlandet sendes med Bring eller Dachser. Vi kan sende til alle land i Europa.

Kunder fra Svalbard og Jan Mayen må foreløpig ta kontakt med oss per telefon for bestilling, dette for at mva.-behandlingen skal bli riktig.

Du kan hente varer uten ekstra kostnader i Alta og Kautokeino.

Reklamasjon og retur

Vi i Arctic Lavvo prioriterer god service og streber etter å levere kvalitet. Alle kan gjøre feil, også vi, men du kan være sikker på at vi ordner opp etter oss. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Returadresse:

Arctic Lavvo AS
Loaŋkosáttu 1
9520 Kautokeino